in

Propaganda – realitatea unor lumi diferite. Zombieland filmată de tiktokeri și construcția societății din The Handmaid’s Tale (1)

Open News Platform – Știrile începând de azi


Zombieland este o lume controlată, iar cei care dețin controlul folosesc nu doar știința ca o armă împotriva virusului, dar ei se impun prin forță, blocând drepturi și libertăți fundamentale. Sistemul financiar global este the Big Empire. Elitele dețin controlul total. Restul se supun.

Restul devin sclavii unei stări bolnăvicioase de spirit cu caracter colectiv. Un virus numit în spațiul social-media „virusul prostimii planetare“ contactat de „Covidioți“. Alții vorbesc despre un virus propagandistic. Realitatea surprinde cum teoreticienii aparatului propagandistic sunt în război cu conspiraționiștii. Politic afirmă unii, economic susțin alții.

Noi Constituții, false revoluții, politică internă, geopolitică, o continuă luptă pe și pentru resursele strategice, finanțe globale, ecologie, prostie. Unii stau la masa bogaților. Își spală și își triplează miliardele, trilioanele…triliardele. Oho, ce bani nebuni. Dar restul populației? Un adevărat lagăr de concentrare planetar. Fără drepturi fundamentale. Fără libertăți. Totul generat prin forță și minciună. În rezultat prostie umană, iar prostimea transformată în sclavi. O cacealma ridicată la rang de artă. Totul într-un joc murdar acoperit de o poveste cu viruși călători, pandemie, blasfemie, virusați, vaccinați, testați și certificați. Un adevărat sclavagism care demonstrează indiferența și incapacitatea de a relaționa și a reacționa a populației planetare. Însă cel mai interesant, sclavii s-au supus propagandei și au răspândit-o mai departe. Realmente PROSTIA UMANĂ poate face enorm de multe victime. Și totuși, nimeni nu reacționează. Ce va urma?

Nimeni deja nu se mai întreabă dacă virusul există. De fapt nimeni nu mai crede în acest virus. Posibil gripal, posibil neuronal. Un virus care traversează continente cu o viteză supersonică și cuprinde întreaga planetă, da, este acum stăpânul lumii. El, Virusul. Dar de la existența unui virus până la apariția noii lumi Zombieland, drumul s-a dovedit a fi extrem de scurt.

Omenirea s-a împărțit treptat în două turme de zombie. Prima este turma dominantă a virusaților. Anume acei purtători ai virusului neuronal numit prostie umană. A doua este turma celor care posedă abilități native sau dobândite, cei care au puterea să înțeleagă относительность истины и необходимая ложь.

Două turme ce au reușit să conviețuiască aproape forțat dar care au scos la suprafață caractere umane total diferite. Din turma virusaților propaganda se răspândește rapid. Afaceriști, aferiști, politicieni, artiști, fotbaliști, economiști, muzicanți, miniștri, medici, slujitori ai Domnului, președinți, personalități publice, oameni de artă sau cultură si alte personaje ale vieții publice din lumea modernă a sec. XXI își joacă rolul vieții lor într-un spectacol de circ global.

Circul planetar se poate desfăsura doar prin răspîndirea repidă a propagandei. Iar turma „Covidioților“  trebuie să-și mărească treptat numărul adepților săi.

Să accepți teroarea, să respecți ceea ce ți se impune prin forță, pe motiv că este singura ta salvare pentru a nu deveni victima virusului călător adus de liliecii din peștera lui Alibaba care unde era ascunsă fabuloasa avere a celor de 40 de hoți care vânau liliecii, îi sacrificau și făceau contrabandă pe piața neagră de animale din Wuhan, înseamnă de fapt o degradare morală, e umilință și sclavie. E de fapt frică și prostie.

Societatea actuală, neținând cont de grai și țară, a acceptat o nouă fomă a sclaviei moderne. Este extrem de important să înțelegem că NU sclavia impusă este aspectul esențial evidențiat în perioada pandemică în care liliecii asiatici au fost purtătorii virusului călător ce a cuprins omenirea. Și nici teama creată artificial prin povestea cu laboratoarele din care a scăpat un virus necunoscut. Esența problemei are la bază 5 elemente deja bine definite: indiferența umană, lipsa de reacție (atitudine) a popoarelor, dispariția treptată a conceptului de unitate, lipsa rațiunii și cel mai important lipsa acțiunii.

Cele 5 elemente pot fi combătute doar cu ajutorul gneseologiei si prin procesul cunoașterii. Pornind de la raționalismul lui Rene Descartes și empirismul filosofilor englezi John Locke și David Hume, în lucrarea sa de geniu „Critica rațiunii pure“, Immanuel Kant a fost hotărât să găsească o concepție unitară a celor două poziții contrare ale teoriei cunoașterii.

Raționalismul se poate defini ca o încredere în capacitatea rațiunii de a cunoaște realitatea. Raționalismul este curentul filosofic care consideră rațiunea ca fiind singurul izvor al cunoașterii autentice și certe.

Ar trebui deasemenea să înțelegemraționalismul ne oferă o nouă perspectivă de gândire. O caracterizare psihologică a raționalismului ar descrie-o ca un mod de gândire excesiv deductiv și pentru modelarea realității pentru a se potrivi cu înțelegerea teoretică. 

Empirismul este o teorie care afirmă că cunoașterea provine numai sau în primul rând din experiența senzorială. Nimic nu poate fi gândit fără să fi fost mai întâi simțit. Este unul dintre punctele de vedere ale epistemologiei, alături de raționalism și scepticism. Empirismul subliniază rolul dovezilor bazate exclusiv pe experiență în formarea ideilor, mai degrabă decât ideile sau tradițiile înnăscute.

Printr-o sinteză a numai 3 din cele 5 elemente putem defini un concept: Unitate – Rațiune – Acțiune (URĂ). Anume URA poate fi CONCEPTUL ce poate redefini societatea aproape îngenuncheată de un virus călător propagat de zburătoarele din Peștera lui Alibaba acolo unde în trecut erau ascunse averile tâlhărilor și devenită acum Big Financial Empire.

Marele Imperiu Financiar care nu are nici limite nici granițe. URA poate fi într-adevăr conceptul care susținut prin cunoaștere poate transmite societății actuale acel stimul ce poate readuce în prim-plan conceptul de Unitate – Rațiune – Acțiune.

URA pornită în special de la faptul că societatea este forțată să trăiască în sclavie și minciună. URA pornită de la mizeria și sărăcia în care trăiesc o mare parte a populației planetare. URA pornită de la sclavia modernă și sclavul permanent dator (plin de datorii). URA rezultată în interiorul statelor permanent datoare (cu datorii externe enorme). URA rezultată în interiorul statelor ce au și-au înstrăinat resursele strategice. URA rezultată datorită dispariției suvernității statelor (în special în statele membre ale Uniunii Europene).

Pandemia poate fi interpretată ca o enciclopedie planetară a prostiei umane. Virusații sunt sclavii propriei lor voințe. Iar de aici pornește propaganda.

Prima linie medicii. Din nou propagandă. Despre care prima linie vorbim? Ne aflăm în război? Artileria poate sta în prima linie. Iar artileria are rolul de a doborî inamicul. Dacă inamicul este un virus ori inamicul sunt anume virusații atunci pe cine doborâm? Lansăm proiectile contra unui virus călător sau doborâm așa-numiții infectați. „Omenirea transformată într-o casă de nebuni planetară“ este titlul ideal dat de președintele Lukașenko.

Politicienii infectați. Desigur. Infectați conform propriilor interese și în concordanță cu interesele globale. Ei vor fi salvatorii omenirii care vor primi magna cum laude pentru salvarea omenirii. Propagandă.

Cultele religioase – unii infectați, alții NU. Dacă religia și cei care o promovează au ajuns să fie susținătorii propagandei, este de reflectat faptul că societatea globală și o parte populației planetare, este defectă. Defectă moral și defectă spiritual. Un fel de pact cu Diavolul făcut de slujitorii Domnului. Există totuși slujitori care au refuzat să se alăture propagandei. Ei sunt bravo.

Aparatul de propagandă ce a răspândit pandemia și virusul ce călătorește cu o viteză supersonică a dovedit că poate afecta și o bună parte a religiilor și poate decredibilizarea biserica chiar prin slujitorii ei. Iar dacă slujitorii Domnului au devenit propagandiști și chiar s-au implicat activ, asta poate fi considerat un real debilism. Da, debilism, asta deoarece religia trebuie în primul rând să creeze un echilibru în societate, deci în acest proces global pandemic orice religie respectată ar fi trebuit să se împotrivească și să reacționeze. Or, alăturându-se propagandei slujitorii cultelor religioase au sprijinit și cultivat minciuna, ura, sărăcia și sclavia (și nu numai!) în societatea actuală. Sfârșitul e aproape ar spune Nostradamus dacă ar fi contemporan cu noi. Sau, întotdeauna trebuie să existe un sfârșit al lumii pentru a fi creat un nou început, ar spune porobabil același gânditor.

Mainstream media – deținută de persoane influente ce au averi fabuloase și folosesc mass-media ca instrument de manipulare a populației. Mass-media, reprezentând totalitatea mijloacelor de informare în masă, ar trebui să se axeze minimum pe corectitudine și imparțialitate, însă deontologia nu a fost probabil niciodată respectată, dacă ne referim la faptul că permanent a existat un control politic, iar conduita morală este o simplă poveste pentru armata de jurnaliști imorali ce își slujesc stăpânii. Însă în noua eră a tehnologiei fenomenul numit mainstream media a luat amploare iar trusturile media aflate în posesia politicienilor (prin persoane interpuse) ori sub stăpânirea unor afaceriști de top duc o continuă luptă pentru a forma și modela curente de opinie care în final să devină realmente curente de gândire ca parte a mentalității colective.

Mainstream media devine de fapt o punte de legătură pentru mass-media clasică cu scop clar de transformare a rolului său în parte manipulator, folosit până nu demult de mass-media clasică, într-un rol de influencer.

Negaționiștii și conspiraționiștii – aflați în cea de-a doua turmă vin cu un un alt set de valori, idei și concepte despre existența virusului și a războiului pandemic. Aceeași propagandă. Sau de fapt o propagandă contra propagandei. Cacealma!!

Dacă adaugăm și funcționarii publici sau alți angajați ai unor intreprinderi cu capital de stat dar și corporatiștii din mediul privat vom obține o imagine aproape clară a aparatului de propagandă. Totul sub cupola unor interese politice, și desigur, economice. Și nu doar. Economia globală, finanțele globale, giganții economici, corporațiile, resursele naturale și cele strategice sunt doar o parte a pieselor de logo. Totul într-un grandios imperiu financiar ce controlează totul.

Imperiile financiare ale celor care dețin controlul își albesc trilioanele, triliardele de dolari. Finanțele globale nu mai au nici o limită. Și nici nu au avut vreodată! Populația nu înțelege cine sunt cei care tranzacționează, cine sunt cei care speculează, cine sunt cei care falimentează sau cine sunt cei care exercită acest control.

În final transformată deja în haite de zombie turbați, omenirea este ademenită cu planuri de redresare, însă fenomenul sclaviei va lua amploare, iar haitele turbate dacă sunt și înfometate pot fi foarte ușor de controlat pentru a li se arunca acel „os“ care de fapt va fi o datorie ce va trebui platită. Infectații vor fi aproape obligați să devină îndatorați. 

Desigur, haitele înfometate pot deveni și agresive în unele cazuri, însă cuvântul „libertate“ este doar o simplă teorie. A acționa după propria voință este de fapt doar o noțiune care practic nu există ori are un caracter utopic. Agresivitate nu poate fi. Atîta vreme cît populația planetară a picat testul în perioada pandemică, au semnat de fapt un contract de supunere.

Anume cei ce au semnat contractul, ei toți sunt de acord să se supună. Există aici o transformare iar o mare parte a minților zombificate devin treptat o armată de sclavi. Iar sclavia este în genere rezultată din prostia umană. Sărăcia accentuează procesul de implementare a sclaviei având un rol determinant. Sclavii sunt hrăniți prin minciună, li se impune apoi să se supună în timp ce stăpânii își umplu sacii cu galbeni, de fapt euro și dolari.

Întrebări referitoare la sclavie deja nu sunt iar „virusul prostimii planetare“ demonstrează încă o dată că istoria se repetă și aceste procese ciclice trebuie atent privite.

Filosoful de origine spaniolă George Santayana ne atenționează: „Cei care uită trecutul sunt condamnați să îl retrăiască“. De fapt suntem obligați să cunoaștem trecutul, anume acele evenimente majore care au stat la baza distrugerii sau dezvoltării unor societăți ale vremurilor trecute. Chiar și dacă istoria este scrisă și rescrisă după bunul plac al unor ideologi uneori oportuniști este necesar să studiem pentru a încerca să deslușim unele sensuri.

Canale libere de comunicare există online. Închiși în propria țară, cu drepturi restrânse, tiktokerii încearcă să fie activi. Cacealmaua care parcă inspirată din lagărele de concentrare naziste este ironizată pe rețeua de socializare TikTok. Datorită faptului că virusul circulă liber pe rețelele sociale, au apărut și combatanții. Un tiktoker bulgar a avut curajul să reinventeze dansul zombie imediat după injectarea serului magic numit vaccin. Ce a urmat?

video

@dan.d.v10

♬ original sound – Bmoved

Viruși există, au fost și vor fi. Extrem de mulți dintre aceștia sunt parte a cercetărilor medicinii moderne, însă un virus care să traverseze continente, să călătorească peste mări și oceane în timp record, un virus adus de liliecii cuibăriți prin peșterile întunecate care au fost în trecut ascunzătorile tâlharilor, pare a fi desigur o pură ficțiune. Sau chiar este? De fapt pare a fi pură propagandă.

Istoria ne-a demonstrat de-a lungul timpului că omenirea era împărțită între stăpâni și sclavi. Astăzi stăpânii au înconjurat cele două turme de zombie. Ei au Puterea! Ei sunt stăpânii lumii! Iar la nivel instituțional se produc efectele.

Nu vă temeți, Zombieland există! Zombieland a existat și înainte de apariția proiectului pandemic. Doar că era o lume subterană. Acum a ieșit la suprafață. Prin transmiterea propagandei virusul neuronal s-a răspândit rapid. A cuprins planeta. Prostia și minciuna au fost și sunt concepte prin care s-a pus fundamentul unor societăți infectate de-a lungul îndelungatei istorii.

„Minciuna – o mulțime de sclavi (N.R.: minciuna este pentru sclavi), oamenii liberi trebuie să spună adevărul“, se exprima în urmă cu aproximativ 450 de ani Michel Eyquem de Montaigne, unul dintre filosofii Renașterii Franceze supranumit și Lord de Montaigne.

Sir Winston Churchill, un ideolog al liberalismului economic și imperialist, este mai aproape de adevărul absolut atunci când a afirmat că minciuna este săgeata necesară în freamătul politicii.

În cartea Steve Bannon: A Propaganda Retrospective by Jonas Staal, este redefinit termenul numit „propagandă”. Realitatea noastră este definită, parțial, de o luptă propagandistică. Aici propagandă nu ar trebui înțeleasă ca un termen singular, deoarece această luptă propagandistică rezultă din diferite propagande concurente la plural. Diverse performanțe ale puterii au ca scop construirea realității în funcție de interesele lor, rezultând revendicări suprapuse care modelează arena contemporană.

În esență, propaganda poate fi definită ca o performanță a puterii, ceea ce înseamnă că propaganda își propune să adopte infrastructuri – politice, economice, mass-media și militare – care modelează realitatea în funcție de un set specific de interese. Astfel propaganda nu vizează doar transmiterea unui mesaj; își propune să construiască realitatea ca atare. Aceasta este ceea ce Noam Chomsky și Edward Herman, în analiza propagandei de la sfârșitul anilor optzeci, au definit ca „fabricarea consimțământului”: procesul de stabilire a unei realități normative care se conformează intereselor specifice a elitelor puterii.

Există două componente esențiale ale propagandei. Prima este controlul asupra infrastructurii; mijloacele prin care societatea este organizată. A doua componentă este controlul asupra narațiunilor colective despre de unde venim, cine suntem și cine vom deveni sau cine urmează să devenim încă o dată. Narațiunile lor tind să ia forma unor ficțiuni științifice retro ciudate, referindu-se la o „măreție” trecută aspirațională care nu a existat niciodată în primul rând. Această dimensiune narativă a propagandei, oricât de obscenă, nu poate fi subestimată, deoarece mobilizează o imaginație colectivă care legitimează construcția unei noi realități. Această putere narativă și imaginativă a artei este vizibilă direct în domeniul filmului.

Serialul de televiziune a lui Bruce Miller The Handmaid’s Tale, bazată pe romanul lui Margaret Atwood din 1985, ne arată o altfel de realitate colectivă. O componentă crucială a seriei sunt flashback-urile personajelor sale principale, care amintesc ordinea liberal-capitalistă care a existat înainte de cel de-al doilea război civil american.

Aceste flashback-uri către o lume consumistă fără suflet pot fi citite ca un avertisment pentru telespectatori: apatia noastră politică ar putea permite să aibă loc o lovitură de stat Gileadiană. Dar în adaptarea lui Miller, care descrie totalitarismul lui Gilead și cultura sa de viol, tortură și mutilare în detalii brutale, aceste flashback-uri către ordinea liberal-capitalistă par brusc normalul la care dorim să ne întoarcem.

Un sistem de ipotecar criminal, creșterea companiilor de miliarde de dolari, austeritatea și precaritatea globală: toate acestea par brusc ca probleme destul de dezirabile în comparație cu groaza retro-futuristă a guvernului din Gilead. Infertilitatea mondială a dus la înrobirea femeilor fertile din Gilead, determinate de noul regim să fie „femei căzute”, citând o interpretare extremistă a relatării biblice despre Bilhah, aceste femei includ adesea pe cei care au intrat în mai multe căsătorii denumite „adulterese”, mame singure sau necăsătorite, lesbiene iar homosexualii fiind numiți „trădători de gen”, necreștini, adepți ai unor confesiuni creștine, altele decât Fiii lui Iacob, disidenți politici și academicieni.

În The Handmaid’s Tale, asistăm la propaganda cinematografică a ordinii liberal-capitaliste organizând o critică împotriva autoritarismului în creștere, dar doar pentru a-și reimpune propria normalitate și dorința – care, după cum știm, a contribuit substanțial la condițiile care au alimentat internaționalismul naționalist pe primul loc.

Când vorbim de „post-adevăr”, este deci crucial să subliniem că nu există o „normă” la care să ne întoarcem: există, mai degrabă, diferite realități concurente, trecute și prezente, fiecare încercând să-și impună propriul set de valori, credințe și comportamente. Aceasta este esența luptei propagandistice. Între propaganda extrema dreaptă și propaganda liberal-capitalistă, există, desigur, o lume – o realitate – a diferenței, dar ar trebui să le respingem pe amândouă. Ceea ce avem nevoie nu este o întoarcere la o realitate trecută, ci o alternativă fundamentală atât la internațional naționalism, cât și la regimul liberal-capitalist, astfel încât, prin cuvintele personajului lui Octavia Butler, Lauren Olamina, „Noile noastre lumi se vor reface pe măsură ce noi le refacem.”


Genul articolului: OPINIE PUBLICĂ

Deși este axat pe fapte și evenimente reale ce au avut loc, acest articol conține inclusiv texte cu caracter satiric și trebuie interpretat ca atare.

Cititorii REPUBLIKAPLUS OPEN NEWS PLATFORM pot veni în sprijinul echipei redacționale prin distribuirea în mod gratuit a noutăților pe care vi le oferim. Știri, articole de analiză, opinii, comentarii, pot fi retransmise pe rețelele sociale sau canalele de comunicare Skype, Viber și Facebook messenger. Pentru a da mai departe informațiile, aveți la dispoziție butoanele albastre situate în partea de sus a știrii.

Din dragoste pentru Moldova. Maia Sandu de la președinte la fără frecvență la eliberarea lui Vlad Filat